Saatesari ÜX küsimus

Miski ei mõjuta inimese käitumist enam kui hirm. Psüühilistest mõjutajatest on hirmu järel teisel kohal uudishimu.

Uudishimu on ajanud inimesi uskumatutele avastusretkedele üle ilma ja lausa kosmosesse. Saatesarjas otsimegi vastuseid kõikvõimalikele uudishimulikele küsimustele.

PROBLEEM

Tüütu reklaam ei teeni enamasti kummagi poole huve, ei tootja ega tarbija. Paljud tarbijad on õppinud pelgalt müüja ahnusest johtuvaid reklaame tõhusalt ignoreerima, rakendades psüühilisi ja füüsilisi reklaamitõrje võtteid. Osad lausa vihkavad reklaame!

Müüja huvides on, et tarbija teeb teadliku otsuse, millega on rahul.

Ühepoolne reklaam ei teeni müüja huve ka seetõttu, et kui ostja isegi läks õnge, siis pole ta manipulatsiooni tõttu soetatuga piisavalt rahul ja toode tuleb kas välja vahetada või teeb tarbija rahulolematuse tõttu omakorda sotsiaalmeedias antireklaami.

LAHENDUS

Parim lahendus on siiras dialoog tarbijaga. Meie saatesarja varal saab  luua virtuaalsee dialoogi tarbija ja pakkuja vahel.

Paraku professionaalne videoproduktsioon ei ole just odav. Näiteks keskpärase Hollywoodi filmi ühe sekundi tootmiskulu on ~4500€.

Saatesarja eelist on, et sel juhul ei pea kogu produktsiooni nullist tegema, kulukas eelproduktsioon langeb osalt ära ja ka muu tootmine on tänu testitud mallile efektiivsem ehk lõppkokkuvõttes tellija jaoks soodsam.

Meie saatesarja oluline eelis on, et toimemehhanism rajaneb vaataja uudishimule.

VIDEOLUGUDE EELIS

Ei ole kahtlust, et sotsiaalmeedia platvormidel, on tõhusaim vahend videosisu. Samas iga suvaline video soovitud tulemusi ei  anna vaid ikkagi sellised, mis vaatajale huvitavat sisu pakuvad. Seega tuleb püüda pakkuda just vaataja uudishimule suunatud sisu.

Videolood on ka suurepärane tööriist äri lojaalsusprogrammis.

FORMAAT

Saate kandva osa eest hoolitseb saatejuht, kes sõltuvalt teemast kas vestleb, küsitleb või siis püüab täiesti omal käel leida vastust episoodi signatuuris tõstatatud küsimusele.

ÜX Küsimus saateformaat on spetsiaalselt sisuturunduse jaoks välja töötatud. Saade on meelahtuslik-žurnalistlikus v-log stiilis, kus igas episoodis otsitakse vastust mõnele uuele huvitavale küsimusele.

Formaat võimaldab paindlikku lähenemist ega sea väga kitsaid raame. Kasutuses teležurnalistikalised võtted, milledega ei kaasne hiiglaslikke tootmiskulusid.

Iga episood on kasutatav lahus teistest iseseisva sisuturundusliku vahendina.

EELARVE

Hinna sees on levitamine INFOX.live kanalites. Klient saab FullHD koopia teosest, mida võib levitada oma ärnägemisel Internetis, nt oma kodulehel, oma Facebook lehel, oma Youtube kanalis jne.

TEENUSE KOMPONENDID Maksumus

Eelproduktsioon (2h)

96€

Produktsiooni 1/2 vahetus *

  • 4K välkproduktsiooni tootmistehnika
  • režisöör-operaator
  • saatejuht
484

Post-produktsioon (6h)

  • montaaž
  • mastering
  • publitseerimine Internetis
  • 1080p distro väljastus kliendile
288
KOKKU 868

Täiendavate lisatööde maksumus

Produktsiooni 1/2 lisavahetus (üsnes samal päeval) 280
Eel-produktsioon (1h) 48
Post-produktsioon (1h) 48
Stsenaariumi/käsikirja loomine 60

* produktsiooni vahetuse kestus = 8h. Võib lisanduda transpordikulu.

NB! Teost või selle fragmente ei tohi kasutada uute teoste loomiseks.

KONtAKT / PÄRING

Palun kirjeldage lühidalt, mis teemal episood võiks olla.
Palun lisage kogu täiendav info , mida peate episoodiga seoses oluliseks.
Kuupäev, millal sooviks võimalusel saatesarja episoodi filmida.
Äri või organisatsioon või muu isik, kes tasub teenuse eest.
Teie ees- ja perenimi.
Teie e-posti aadress, kuhu saame saata vastuse teie päringule, sh täpsustavad küsimused vms.
Teie telefoninumber, et saaksime vajadusel päringu osas teha kiireid täpsustusi.