Google otsingustatistika võtab ilmselt nii mõnegi turismitalupidaja kukalt kratsima.

Turismimessi Tourest 2020 üheks osaks oli väljapanek “Puhka Eestis”, kus kutsuti maale puhkama. Maaturismi üheks lahutamatuks osaks on olnud ka turismitalud, kelledest Neti.ee kataloogis on ennast registreerinud üle veerandtuhande ning Eesti Maaturismi veebikataloogis 286 teenusepakkujat.

Google otsingustatistika märksõnale “turismitalu” näitab viie viimase aasta lõikes murettekitavat trendi. Ootuspäraselt nähtub Google statistikast, et kõige enam otsinguid teostatakse suvehooajal. Üllatav aga on möödunud suve (2019) statistika, kus võrreldes varasemaga on otsingumaht langenud pea poole võrra. Mis on niisuguse muutuse tinginud võib üksnes oletad ja me siinkohal spekuleerima ei hakka. Ilmselge on, et inimeste huvi on konkreetse niši vastu vähenenud.

Google otsing - turismitalu

Sõltuvalt asukohast ja turundusest on nii neid majutuskohti, mis on juba enne suvehooaja algust maast laeni täis reserveeritud kui neidki, kes kiduvad isegi tipphooajal.

Hea uudisena tuleb esile tõsta, et majutuste hulk Eestis tervikuna eelmisel aastal õnneks ei langenud vaid tõusis pisut, kuigi Rapla, Võru ja Hiiu maakondades oli pea paariprotsendine langus ning ka siseturismi osas olid suurimateks kaotajateks samad maakonnad. Seejuures kõige suurem majutuste kasv oli Tallinnas, kellele kordades väiksema kasvuga järgnesid Valga, Pärnu ja Saare maakond *.

Üks aga on kindel, et Google statistikat turismitaludel ignoreerida pole mõistlik ning kellede ruumid eelseisvaks hooajaks veel täis pole reserveeritud, tuleb ilmselt võrreldes varasemaga oluliselt rohkem pingutada, et eelseisvast hooajast maksimaalset tulu saada.

Lõpetuseks toob välja, et turismitalude üldvaatlusest nähtub, et paljud neist pole suutnud selgelt määratleda ei oma sihtgruppe ega ka veenvalt ja atrakiitvselt selgitada, mida nad üldse pakuvad.