Juba kümme aastat seisab tühjalt Kunstimuuseumi poolt hüljatud Kristjan Raua majamuuseum.

Võib vist öelda, et kunstniku Kristjan Raua järeltulijad on mitmemiljonilise annetuse eest vastu saanud miljonilise võla. 2008. aastal otsustas Kunstimuuseum nende valduses olnud kapitaalremonti vajava Kristjan Raua maja kunstniku tütrele Helge Pihelgasele tagasi anda. Kunstimuuseum ise kulukat remonti teha ei soovinud.

Kunstnik Kristjan Raud rajas omale Nõmme mändide alla kodu, kus elas oma elu lõpuni aastatel 1929–1943. Nagu paljud Nõmme eramud, nii ka Kristjan Raua enda projekteeritud ja oma perekonna jaoks ehitatud tagasihoidlik maja natsionaliseeriti 1953. aastal.

Seoses Kristjan Raua 100. sünniaastapäeva tähistamisega 1965. aastal tekkis temanimelise majamuuseumi rajamise idee. Nii tühjendati maja uusasunikest ning tehti riigi toetusel korda muuseumiks. Kristjan Raua tütar Helge Pihelgas kinkis heas usu majamuuseumi tarbeks 300 Kristjan Raua teost ning ja sadakond dokumenti, diplomit, ürikut jms Lisaks veel ka majja kuulunud mööbliesemed, Kristjan Raua maalitarbed jms. Tänase turuhindade juures ulatuks annetuse väärtus mitmetesse miljonitesse. 1984. aastal avas muuseum uksed ja jäi tegutsema Eesti Kunstimuuseumi eellase, Eesti Riikliku Kunstimuuseumi filiaalina.

Eesti Vabariigi taastamise raames aset leidnud erastamise ja tagastamise käigus anti maja ja krunt kunstniku tütrele tagasi, ent nii maja kui krunt jäid edasi tasuta muuseumi kasutusse. Kusjuures 1998. aastast on ka maamaksu tasunud kunstniku tütar.

2008. aastaks oli maja seisukorras, mis nõudis remonti. Samuti nappis toonase majandussurutise tõttu vahendeid muuseumi käigus hoidmiseks. Nii tegi Kunstimuuseumi juhatus külma juriidilise kalkulatsiooni – andja maja omanikele tagasi. Nii pühiti oma käed remontimise kohustusest puhtaks. Juriidiliselt oli kõik korrektne.

Paraku ei ole lahendust leitud tänaseni. Kuna maja on üle kümne aasta tühjalt ja kütmata seisnud, on selle olukord tänaseks üksnes halvenenud. Kunstniku järglastel maja restaureerimiseks vahendeid pole. Nõmme Linnaosavalitsus tegi omanikele ettepaneku kinkida krunt ja maja linnale, millega aga pole omanikud erinevate põhjendatud hirmude tõttu nõus. Järeltulijate sõnul on küllalt näited sellest, kuidas taolised majad on lõpuks kummastavatel asjaoludel hoopiski uutesse erakätesse jõudnud. Omanike kindel huvi on, et majas jätkaks kindlasti tegevust Kristjan Rauale pühendatud muuseum, mille raames ei välistada ka muid kujutavale kunstile pühendatud tegevusi, näiteks maali- ja kunstiringe vms.

Nii seisab maja juba kümme aastat kurvalt ja elutult Kristjan Raua endanimelise tänava ääres, kus võib vahel kohata kunstniku järglasi hoovi hooldamas.

Kristjan Raua maja Nõmme linnaosas