Vahel juhtub, et proovitakse sisuturunduse mingit formaati ja kui see ei toimi, lüüakse käega. Ent formaat, mis tõi teistele edu ei pruugi igaühele sobida. Millist formaati valida?

Edukas sisuturundus on omamoodi väljakutse. Samas pole kahtlust, et oskusliku kasutamise korral on hoiakute ja arusaamiste kujundamisel sisuturundus üks efektiivsemaid ja püsivama mõjuga tööriistu.

Keskkond

Hendrika Näägo

Mida tasuks formaadi valimisel kindlasti silmas pidada?

  • üle poole Interneti kasutusest tehakse nutiseadmetega;
  • üle 90% sotsiaalmeedia kasutusest tehakse nutiseadmetega;
  • internetisisust eelistatakse üha enam video- ja pildisisu.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et nn nutiajastul on tõhus suhelda tarbijaga läbi video- ja pildisisu. Pildisisu on ideaalne pinnapealsemate lühisõnumite puhul aga videosisu emotsionaalsemate või teaberikkamate sõnumite korral.

Vaata lähemalt

Audiovisuaalse sisuturunduse formaadid

Vahendi valikul on nutikas lähtuda eesmärgist, silmas pidades, et kulu oleks minimaalne ja tulu maksimaalne. Alltoodud formaadid võimaldavad minimeerida kulupoolt ja maksimeerida tulupoolt.

Väutsud (video)

Väutsud on lühisõnumite formaat, milles antakse lühikese aja sees teada mõnest sündmustest, mõttest jne. Näiteks teated mõnest eelseisvast või käimasolevast sündmustest nt peatselt tulevast reportaažist, hinnakampaaniast, kontserdist jne. Vaataja jaoks on peamine kasutegur selles, et ta saab ilma aega raiskamata vahva infokillu osaliseks, mis võib olla kasuks talle endale või tema tuttavatele.

Välkreportaažid (video)

Välkreportaaži otstarve on vahendada sündmust, mis toimub just nüüd ja siin. Nii näiteks saab välkreportaaži varal õhutada inimesi tulema peatselt algavast või vastalanud sündmusest osa saama. Mitmepäevaliste sündmuste puhul toimivad tõhusalt ka  esimeste päevade lõpus tehtud kiirkokkuvõtted, milledes ühtlasi antakse teada, et veelgi põnevam osa on järgmisel päeval ees ootamas. Vaataja jaoks on peamine kasutegur selles, et ta saab teose varal osa millestki, kus ta ise parasjagu ei viibi, tekitades ühtlasi ahvatluse ka ise käimasolevast või peatselt algavast sündmusrest osa saada või sellest informeerida oma tuttavaid, kelledele see võiks huvi pakkuda.

Vaata lähemalt

Reportaažid (foto / video)

Nii nagu ka välkreportaaži puhul on reportaaži otstarve vahendada seda, mis toimub just nüüd ja siin või äsja toimunut, ent seda märksa põhjalikumalt ehk on laiem, põhjalikum ja sügavam. Välkreportaaž on oma ajapiirangu tõttu pinnapealsem. Reportaažis näidatakse ja mõtestatakse toimunut lahti avades sündmust detaili ja teaberikkamalt. Kui välkreportaažis on rõhk pigem emotsionaalsetel reageeringutel, siis reportaažis on kohane kasutada intervjuusid asjatundjatega, kes selgitavad toimuvat sügavamalt lahti.

Vaata lähemalt

Mõttevahetused ehk arutelud (video)

Sotsiaalse olendina on inimesel tarve olla kursis sellega, mida teised inimesed ühest või teisest asjast arvavad, et tagada enda optimaalne toimetulek sotsiaalses keskkonnas. Arutelu põhine formaat täidab omamoodi sotsiaalse ilmateate rolli. Kusjuures näidata ei tuleks pelgalt neid, keda vaataja peab eeskujudeks või autoriteetideks vaid ka neid, kellede seisukohti isegi ei jagata, sest niisama oluline kui on teada kuhu kuulutakse, on ka määratleda eluliste näidete varal, kuhu ei kuuluta ja kellest eristutakse.

Selle formaadi puhul on nutikas kasutada MB lahendusi (Mutually Beneficial). Näiteks vajavad muusikud/lauljad oma tarbijate tähelepanu, et nende kontserte ja heliteoseid pidevalt nõutaks, teisalt on nende fännidel soov teada saada kuidas nende iidolitel läheb või mida nad arvavad/teevad. Tänu sellele on võimalik vähendada kulutusi honoraridele ent teisalt kohe nakkuda teatava sihtgrupiga. Ka võib poliitilisi või muid päevakajalisi teemasid kajastada, millede puhul on siiski alati mõistlik kasutada vähemalt kahte stuudiokülalist, kes esindavad erinevaid pooli, et teave tunduks vaatajale kasulik, mitte temaga manipuleerimise katsena.

Saatesarjad

Ühe või teise formaadi varal tasub luua mõni saatesari. Saatesarja suurim eelis on, et vaataja nö valulävi tundmatu äratõrjumise osas väheneb drastiliselt. Kohaldub osalt sama fenomen, mis näiteks ravimite puhul, et inimesed eelistavad kasutada äraproovitud vana kui riskida millegi täiesti uuega. Uue poole pöördutakse siis kui vana enam ei anna soovitud mõju.

Saatesarja puhul apelleeritakse vaataja varasemale positiivsele kogemusele, kus ta vaatab uut episoodi meelsasti kuna sai varasemalt sellest sarjast midagi kasulikku. Lisaks tasub põimida saatesarja elemente, mis panevad ootama järgmist episoodi.

Kokkuvõte

Ülaltoodu ei ole kohe kindlasti ammendav audiovisuaalse sisuturunduse arsenal, samas peab iga sisuturündaja ka oma rahakotti vaatama, et minimaalse investeeringuga maksimaalne kasu saada.


Ei ole vähimatki kahtlust selles, et kui kasutada sisuturunduses sotsiaalmeedia platvorme, eriti aga Facebooki, siis annavad nood eelise videosisule. Samas iga suvaline video ei toimi vaid ikkagi need, mis vaatajale ka päriselt huvi pakuvad.

Sõltumata formaadist tasub fookus panna kas vaataja uudishimu rahuldamisele või võimalikult emotsionaalsetele teemadele. Loomulikult ei tule seda keegi teile ütlema, millised teemad teie publikut kõige enam erutavad, mistõttu on kaval testida erinevate teemade ja rõhuasetustega.