Kuigi tänapäeval pole vaja enam seletada, mis on video, siis turundusvideo mõiste võib olla ikkagi müsteerium. Millega on tegu?

Ei tohiks olla üllatus, et Internetis on kõige populaarsemaks meediumiks viimastel aastatel kasvanud just video. See tõsiasi paneb ärid kukalt kratsima, et ehk peaks ka ise turunduses videoid kasutama. Eksperimenteerijate seas on nii õnnestujaid kui ka täielikke läbikukkujaid.

Kas videot on vaja?

Inimene on paraku  orienteeritud oma isiklikule kogemusele. Näiteks on üsna tavaline, et ühe mehega ebaõnne kogenud naine võib edaspidi kõiki mehi sigadeks pidada ning samamoodi mehed, kes kogenud ühe naisega ebaõnne, pidada edaspidi kõiki naisi ussideks. Isikliku kogemuse tõlgendamine võib varjutada reaalsustaju tohutult. Sama on ka video kasutusega äris, kogemuse puudumine või asjatundmatu tegevus võivad saada takistuseks videote varal tulu lõigata.

Me ei vaja mingit videot!

Ülaltoodud väide on 100% tõene! Ükski tõbine ei vaja lihtsalt tabletti, vaja on selles olevaid toimeaineid. Video on nagu tablett. Nii tableti kui video puhul peavad olema korraga täidetud kaks kriteeriumi:

  • sisaldab õigeid toimeaineid,
  • manustatud õige isiku poolt.

Kui emb-kumb kriteerium on täitmata, on tablett või video kasutu. Ent kui videos on soovitud toimeained ja seda manustavad õiged isikud, on tegemist tõhusa preparaadiga.

Kapi peal tolmu koguvast rohupudelist pole tolku, samamoodi on kasutu kuskil Interneti sügavuses kasutult seisev video. Videot peab ka aktiivselt levitama. Samas pole levitamisest tolku, kui videoga ei adresseerita õiget probleemi.

Nii nagu pole võimalik luua tabletti, mis ravib kõiki tõbiseid iga haiguse vastu, pole võimalik teha ka videot, mis lahendab korraga absoluutselt kõik turundusprobleemid. Siit jõuamegi järgmise teema juurde aga ennem vaatame korraks, mis muudab video muust meediumist erilisemaks.

Mis teeb video eriliseks?

Mittevahetult saab teavet inimestele edastada mitmel viisil –  kirjatekstina, piltidega, kahte eelnevat kombineerides või heliteose varal. Video aga võimaldab endasse kombineerida kõik eelnevad vahendid.

Tihti arvatakse, et inimene teeb emotsionaalseid või ratsionaalseid otsuseid. Tegelikult on kõik otsused emotsionaalsed ja nö ratsionaalseid otsuseid polegi. Nimelt on teadlased avastanud, et kui inimese ajus saab emotsioonide keskus vigastada, siis inimene pole võimeline enam otsuseid langetama. Emotsioonid on lahutamatu osa otsustamisest.

Video on ainus vahend, mis võimaldab kõige ehedamal ja vahetumal viisil edastada emotsionaalseid sõumeid. Ehk teisisõnu, video varal on võimalik otsustamises kõige vahetumalt kaasa rääkida. Video on inimese jaoks kõige naturaalsem meedia vorm, sest võimaldab kahe domineeriva meele – nägemise ja kuulmise samaaegset toimimist.

Turunduse põhiprobleemid

Väga üdistavalt saab turundusalased probleemid jagada kolmeks:

  • brändi tuntus ja usaldusväärus,
  • toote tuntus ja usaldusväärsus,
  • ahvatlev müügipakkumine.

Nutikamad turundajad teavad, et müügini viib tarbija ostuteekond (müügitunnel) ja et iga tarbija peab selle teekonna individuaalselt läbima. Seega peaks äri oma tarbija ostuteekonnas intensiivselt kaasa lööma viimase jaoks mõnel meeldival viisil. Pole muidugi ühte ja ainuõiget viisi, kuidas seda teha ning iga äri peab ise leidma kõige tulutoovamad meetodid.

Tarbija teekond

Igas ülaltoodud faasis tuleb tarbijal lahendada täiesti erinevaid probleeme, st äril tuleb ka vastata igale etapile iseloomulikele küsimustele, mis tarbija ette neis kerkivad.

Turundusvideo

Turundusvideo on spetsiifiline instrument, mille varal äri püüab lahendada mõnda turundusalast põhiprobleemi. Erinevalt suvalisest videost, on turundusvideo vahend konkreetse probleemiga seonduvate tegurite mõjutamiseks.

Video roll tarbija ostuteekonnal

Turundusvideo otstarve on aidata tarbijat vastavalt ostuteekonna faasile, milles too hetkel on.

Vähemkogenud äridel on kiusatus üritada lahendada kõiki probleeme korraga, näiteks ühe videoga promoda nii brändi, tutvustada toodet kui teha müügipakkumus. Praktikas sedasorti kõik-ühes reklaamid üliedukaks ei osutu. Tulusam on adresseerida igat probleemi eraldi, vastavalt sellele, kus ostuteekonna etapis tarbija asub.

Kokkuvõte

Loomulikult ei ole võimalik ühes veebiartiklis kokku võtta kogu temaatikat ammendavalt. Ülaltoodu sobiks kokku võtma järgnev tsitaat:

Äridel tuleb osta kliente, kes ostaks nende kaupu!

Kui tihti mõeldakse, et äridel tuleb müüa kaupu klientidele, siis pole see tegelikult päris tõene. Äriedu sõltub tõesti suuresti müügiedust, ent müügiedu eelduseks on kliendid, kelledel on ostuhuvi. Niisugused kliendid tuleb äril aga kõige pealt soetada. Turundusvideo on üks tõhus instrument, mille abiga saab kliente “osta”.