Asjaolu, et Riigikogu kaalub puidu laiaulatuslikku põletamist elektrijaamaahjudes, tõi murelikud kodanikud 30. mai hommikul Riigikogu ette.

Riigikogus toimus 30. mail elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (290SE) teine lugemine, milles antaks roheline tuli puidu laiaulatuslikku põletamiseks Narva elektrijaamades nö statistikakaubanduse raames. Grupp inimesi kogunes hommikul, tööpäeva alguses Riigikogu ete, et riigikogulastele veel viimasel hetkel meelde tuletada, et puidu laiaulatuslik põletamine elektrijaamaahjudes on vastuolus kaasaegseima teadusinfoga ja säästva metsanduse printsiipidega ning vastukäiv Pariisi kliimaleppe eesmärkidega. Vaata lähemalt videost.