Paar aastatuhat tagasi nimetati meeleparandusele kutsunut inimesi hüüdja hääleks kõrbes. Eesti metsade säilimise eest võitlejate kohta võib vist öelda, hüüdja hääl kännustikus?

13.03.2018 toimus Kultuurikatla ees meeleavaldus Eesti metsa kaitseks. Osavõtjate eesmärk oli juhtida tähelepanu aina süvenevale eesti metsade hävitamisele. Samal ajal toimus Kultuurikatlas Keskkonnaministeeriumi konverents „Mets on meie tulevik“, kuhu keskkonnaminister Kiisler hiilis tagauksest.