Hingedekuu viimase nädala esimesel päeval kogunes tuhatkond inimest Riigikogu ette, et avaldada protesti ÜRO migratsioonileppe vastu.

Rahvakogunemise tingis asjaolu, et kell 11 oli Riigikogus algamas arutelu ja hääletus ÜRO migratsioonileppe üle.

Riigikogu ja Nevski katedraali esise täitnud rahvas oli juba enne meeleavalduse ametlikku algust meelestatud tuliselt, vilistati, puhuti pasunaid ja hõigati valjult.

Kuigi meelavalduse eestvedajaks oli EKRE, olid kohale tulnud ka mõned sotside esindajad, kes soovisid sõna. Nii küsis meelavalduse korrapidaja Urmas Espneberg rahvalt kõlaritest: “Siin on sotsid, kes tahavad sõna, kas lubate?”, millele rahvas ühes kooris vastas “Ei-ei”. Espenberg teavitas mõne hetke pärast kõlaritest, et sotsid sõna ei saa. Viimase peale läks lavale Indrek Tarand, kes tõmbas ära mikrofoni ja karjus: “Kui te ei taha, et siia tulevad sajad tuhanded pagulased, siis võtke hääletage sotside poolt!”, keeldudes lavalt lahkumast ja mikrofoni heaga tagastamast. Tarand suruti lavalt maha ja tekkis rüselus. Turvamees tassis Tarandi Nevski katedraali ette, mida saatsid ühtlasi rahva hüüded “Eestlaste reetur” jms. Katedraali ees anti Tarand üle politseile. Kuigi Tarandile heideti ette joobes olekut, siis politsei seda ei tuvastanud.

Edasi jätkus meelavaldus intsidentideta. Kuni Riigikogu istungi alguseni ehk kella üheteistkümneni võtsid sõna Riigikogu EKRE fraktsiooni liikmed Martin Helme, Mart Helme, Henn PÕlluaas ja Jaak Madison, lahkudes seejärel otse meeleavalduselt Riigikogu täiskogu istungile. Seejärel võtsid sõna Anti Poolamets, Georg Kirsberg ja teised.

Riigikogu istung ÜRO migratsioonileppe (758 AE) üle kestis hilisõhtuni, mis päädis avalduse vastuvõtmisega 41 poolthäälega. Hääeltusprotokolliga saab tutvuda Riigikogu hääletustulemuste lehel.