Põlevkivi on Virumaa needus. Tuhanded inimesed on pidanud kaevanduste tõttu hülgama oma kodud ja sellest on alles jäänud kasutuskõlbmatu maa. Ent põlevkivi hakkab Iia-Virumaal otsa saama ning põlevkivitööstus kiikab Lääne-Virumaa poole.

Lühidokumentaal “Põleva kivi needus” viib meid Ida-Virumaa läänepiiril asuva Uljaste järve äärde, mille kõrvale tahetakse rajada põlevkivikaevandust. Kaevandamise eeltööde raames soovitakse viia läbi maapõue puurimisi. Osa puurimisi viidi juba läbi lausa salaja ja ebaseaduslikult.

Kohalikud elanikud on sügavas mures, sest varasemate ümberkaudsete kuivenduste tõttu niigi kannatada saanud Uljaste järvele tähendaks põlevkivi kaevandamine lõppu. Uljaste järve teeb väga eriliseks selle asumine idapoolsest maapinnast 5 meetrit kõrgemal, seda tänu idapoolsele oosile, mis ei lase järvest vett välja voolata. Põhjaveerežiimi tasakaalu rikkumise tagajärjeks oleks Uljaste järve veetaseme langus või isegi veest tühjaksvoolamine. Kuna tegemist on väga nõrga läbivooluga veekoguga ja veetase niigi langenud, siis on järv juba kannatada saanud, näiteks leidis paar aastakümmet tagasi Uljaste järves kalade massiline hukk.

Kohalikud inimesed leiavad, et Sonda põlevkivikaevandust ei või laiendada Uljaste maastikukaitseala suunas ja on nii maapõueuuringu kui kaevandamise vastu.