1930. aastail oli sõrestiktäidisseintega majade ehitamine Nõmmel populaarne, seda ilmselt kättesaadavama hinna tõttu.

Sõrestiktäidissein on laudadega kahelt poolt vooderdatud. Laudade vahe täideti mõne kerge ja soojapidava materjaliga, milleks 1930. aastail kasutati tihti kas saepuru või linaluu kiudu, mis pidavat olema isegi hiirekindlamad kui mitmed moodsad materjalid. Et saepuru laudade vahelt välja ei variseks, pandi veel täidiskihi mõlemale küljele papikihid, mis andsid seinale ka paremat tuulepidavust.

Ajaga on need majad muutunud vähem sooja pidavateks ning pahatihti arvatakse, et asi on täidises, mis aga ei pruugi tõsi olla. Pigem sõltub soojapidavus hoopis hoone välispiirete tihedusest, mis võivad olla ajaga halvenenud. Seega ei pea alati ilmtingimata saepurutäidist välja vahetama vaid vaja oleks hoopis kontrollida põrandate, välisseinte ja lagede liitekohti ning akna- ja uksepiitu.

Allolevatel piltidel on näha 1930. aastail ehitatud sõrestiktäidisseinaga maja renoveerimistööd, kus välissein on avatud täidise vahetamiseks. Nii on näha omal ajal seinte vahele valatud saepuru (või siis hoopis linaluu kiud, mida asjatundmatu silm ei pruugigi saepurust eristada).