Seoses eelseisvate Riigikogu valimistega tekkis küsimus, kes võivad olla Eesti erinevate erakondade liikmed.

Pole palju enam jäänud uute Riigikogu valimisteni, mil valitakse XIV koosseis. XIII koosseis valiti 2015. aastal.

Eesti Vabariigi Riigikogu on ühekojaline, selles on 101 liiget, kes valitakse erakondade poolt esitatud nimekirjade alusel. Riigikogu valimistel võib osaleda vähemalt 18 aastane ja Riigikogusse kandideerida vähemalt 21. aastane Eesti Vabariigi kodanik. Aga vaatame, kes võivad kuuluda Riigikogusse pürgivate erakondade ridadesse.

Pilguheit erakondade põhikirjadesse

Vaatame erakondade põhikirjades neid punkte, milledes sätestatakse, kes võivad olla nende liikmeteks.

Keskerakond

Keskerakonna liikmeks võib saada vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik ja vähemalt 18-aastane teovõimeline püsivalt Eestis elav Euroopa Liidu kodanik, kes järgib Keskerakonna põhikirja ja tunnustab Keskerakonna programmilisi seisukohti.

Reformierakond

Erakonna liikmeks võib olla iga vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik, kes tunnistab Erakonna programmi ja põhikirja, ei kuulu mistahes teise Eestis registreeritud erakonda ja kelle kuulumist erakonda ei piira seadus. Erakonna liikmeks võib olla ka iga vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis ja vastab eespool loetletud tingimustele.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik, kes tunnistab Erakonna programmilisi dokumente ja põhikirja, ei kuulu teise erakonda, ja kelle kuulumist erakondadesse ei piira seadus. Erakonna liikmeks võib olla ka vähemalt 18-aastane teovõimeline Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis ja vastab eespool loetletud tingimustele.

Isamaa

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti Vabariigi kodanik või vähemalt 18-aastane teovõimeline Eestis püsivalt elav Eesti kodakondsust mitteomav Euroopa Liidu kodanik, kes tunnistab Erakonna põhikirja ja täidab selle sätteid, jagab Erakonna programmilisi seisukohti ning kelle suhtes ei kehti piirangud, mis on loetletud käesoleva põhikirja punktis 7.

Vabaerakond

Vabaerakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või Euroopa Liidu teise liikmesriigi kodanik, kes elab püsivalt Eestis.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmeks võib olla selleks vabatahtlikult soovi avaldanud teovõimeline Eesti kodanik, kes on vähemalt 18-aastane, tunnistab erakonna eesmärke, põhikirja ja programmi oma ühiskondliku tegevuse alusena ning soovib neid ellu viia.

Erakonna liikmeks võivad olla ka alaliselt välisriigis elavad või rahvusvahelistes organisatsioonides töötavad Eesti kodanikud, kes on avaldanud valmidust tegutseda asukohariigis Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna osakonnas, kui seda lubab asukohariigi seadus.

Erakond Eestimaa Rohelised

Erakonna liikmeks võib olla vähemalt 18-aastane teovõimeline Eesti kodanik või Eestis püsivalt elav Euroopa Liidu kodanik, kes tunnustab erakonna põhikirja ja programmi ega kuulu mõnda teise erakonda.

Rahva Ühtsuse Erakond

Erakonna liikmeks võib astuda iga vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, kes ei kuulu ühtegi teise Erakonda ning kes toetab Erakonna põhikirja. Erakonna liikmeks võib astuda Euroopa Liidu kodanik, kes ei ole Eesti kodanik, kuid kes elab püsivalt Eestis.

Kokkuvõte

Erakondade põhikirjade järgi ilmneb, et enamuse Eestis tegutsevate erakondade liikmeks võib olla mistahes Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik. Ainsaks erandiks on ses osas Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes lubab oma liikmeteks üksnes Eesti Vabariigi kodanikke.

Arvestades, kes võivad kuuluda erakondade liikmeteks, on ilmselt kõigest aja küsimus kui soovitakse minna ka põhiseaduse sätte kallale, mis hetkel lubab kandideerida Riigikogusse üksnes Eesti Vabariigi kodanikel, avades Riigikogu kõigile Euroopa Liidu kodanikele.